شهید اصغر رضایی

كربلاي 5 - شلمچه - 21-10-1365-قطعه 28 - رديف 61-شماره 22