شهید علیرضا بلورچی

تکميلي کربلاي 5 - شلمچه - اسفند 1365 - قطعه 29