.::لشکر 27 محمد رسول الله:واحد تبلیغات::.
الیاس یارنیا         حسن امیری فر         حسین ثامنی         داود رحیمی         رضا امینی


سعید جانبزرگی         سید جمال حسینی         مهدی فلاحت پور         ذبیح الله بخشی