.::لشکر 27 محمد رسول الله (ص):فرماندهان::.
ابراهیم همت         عباس كريمي         علی اکبر حاجی پور         سید محمدرضا دستواره         مجید رمضان